• Contact : 038-422-402, 086-475-9845
  • Specialist : Tel. 099-109-1978

Warranty

รับประกันสินค้าเครื่องบันทึกและกล้องวงจรปิด 3 ปี รับประกันสินค้าสัณญาณกันขโมย , คีย์การด์ , มอเตอร์ประตู , ไม้กั้น 2 ปี

Service onsite ประกันงานติดตั้ง 365 วัน

ประกันงานติดตั้ง บริการซ่อม ตรวจเช็คอาการแก้ไขปัญหางานภายใน 48 ชม.ทำการ

ช่างติดตั้งและทีมขายมืออาชีพ

เจ้าหน้าที่ขายและช่างติดตั้งมีประสบการณ์มากกว่า 9 ปี

 

สินค้าขายดี

PROMOTION ประจำเดือน

ภาพผลงานการติดตั้งล่าสุด

ติดตั้งกล้อง IP DAHUA 32 กล้อง นิติบุคคล ม.ซิลด์โรด

ติดตั้งกล้อง Analog HD FUJIKO 32 กล้อง โรงงานพานทองไทยเเพ๊ค

ติดตั้งกล้อง Analog HD FUJIKO 12 กล้อง ห้างทองสุพัตตรา เยาวราช