• Contact : 038-422-402, 086-475-9845
  • Specialist : Tel. 099-109-1978

     อีกนึงฟังชั่นเทคโนโลยีการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด

IP Kenpro ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของระบบ

กล้องวงจรปิด IP ที่เป็นได้มากกว่าการบันทึกภาพ

ร้านค้า โรงงาน โรงเรียน คือ การนับคนเข้า-ออก 

” Function People Counting ”   นับคนเข้า-ออก พื้นที่

ที่เราต้องการอยากรู้ ว่าจุดนั้นมีคนเข้าออกเยอะมากไหม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *