• Contact : 038-422-402, 086-475-9845
  • Specialist : Tel. 099-109-1978

 

ในชุดประกอบด้วย

  1. เครื่องบันทึกยี่ห้อ Dahua รองรับกล้อง 4 ล้าน
  2. HDD 1 TB. จำนวน 1 ลูก
  3. กล้องกระบอกหรือกล้องโดมจำนวน  4 ตัว ความชัด 2 ล้านพิกเซล
  4. อะแดฟเตอร์จ่ายไฟกล้องจำนวน 4 ตัว

อุปกรณ์ติดตั้ง

  1. สายสัณญาณและสายไฟจำนวน 100 เมตร
  2. สายสำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำนวน 5 เมตร
  3. อุปกรณ์ท่อร้อยสายสำหรับเดินงานข้างนอก 12 เมตร
  4. อุปกรณ์ข้อต่อและบ๊อกเก็บอะแดฟเตอร์จำนวน 4 อัน

การรับประกันสินค้า 

รับประกันสินค้า 2 ปี

การรับประกันหลังการขาย 

รับประกันหลังการขาย  1 ปี