โปรโมชั่น 11.11 mpintersafe กล้องวงจรปิด พัทยา ชลบุรี

รายละเอียดชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด SET B

1. กล้องวงจรปิด กระบอก ความชุด 2 ล้านพิกเซล จำนวน 8 ชิ้น
2. Hard disk ปริมาณความจุ 1 TB.
3. สายสัญญาณ รับ-ส่ง ความยาว 100 เมตร
4. ท่ออุปกรณ์สำหรับร้อยสายภายนอก
5. ฟรีค่าบริการติดตั้ง และระบบรับชมภาพผ่าน แอพพลิเคชั่น

 

 

ตัวอย่างการติดตั้งโปรโมชั่นชุดกล้องวงจรปิด 11.11 Flash Sale

ผลการติดตั้งกล้องวงจรปิด mpintersafe กล้องวงจรปิด พัทยา ชลบุรี
ผลการติดตั้งกล้องวงจรปิด mpintersafe กล้องวงจรปิด พัทยา ชลบุรี
ผลการติดตั้งกล้องวงจรปิด mpintersafe กล้องวงจรปิด พัทยา ชลบุรี
ตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิด mpintersafe กล้องวงจรปิด พัทยา ชลบุรี