กล้องวงจรปิด

Mpintersafe

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดชลบุรี

ระบบกล้องวงจรปิด ช่วยรักษาความปลอดภัยของธุรกิจและสินทรัพย์ โดยผ่านภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์กับระบบสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบสถานการณ์ผิดปกติ เริ่มต้นวางระบบ เชื่อมต่อผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถรับชมภาพจากกล้องวงจรปิดได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

กล้องวงจรปิด

Showing 1–12 of 18 results

Showing 1–12 of 18 results

Mpintersafe

บริการติดตั้งกล้องวงจรปิดชลบุรี

ระบบกล้องวงจรปิด ช่วยรักษาความปลอดภัยของธุรกิจและสินทรัพย์ โดยผ่านภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์กับระบบสัญญาณแจ้งเตือนทันทีเมื่อพบสถานการณ์ผิดปกติ เริ่มต้นวางระบบ เชื่อมต่อผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถรับชมภาพจากกล้องวงจรปิดได้ทันทีผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

การทำงานของ CCTV เริ่มจาก ตัวกล้องที่เป็นตัวรับสัญญาณภาพ จะรับภาพได้นั้นจะต้องมีแสงส่องไปยังที่วัตถุที่ต้องการและแสงนั้นจะตกกระทบวัตถุ แล้วจึงสะท้อนกลับออกมา (ประสิทธิภาพกล้องนั้น ขึ้นอยู่กับความไวแสง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของการทำงานแตกต่างกันออกไป) และภายในนั้นจะมีตัวที่แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อส่งต่อสัญญาณตามสายที่เชื่อมจากกล้องไปสู้เครื่องรับสัญญาณภาพ (DVR) แล้วส่งต่อไปยังจอรับภาพ (Monitor) เพื่อแสดงภาพที่ได้จากตัวกล้อง โดยปกติแล้วนั้น ตัวกล้องและจอภาพจะอยู่ต่างสถานที่กัน

Mpintersafe CCTV Chonburi

CCTV system helps to keep your business and assets secure. Through real-time camera images and an alarm system immediately when abnormal situations are encountered Start positioning system Connect via the internet, you can view a real-time situation immediately in the mobile application.

CCTV (closed-circuit television) is a TV system in which signals are not publicly distributed but are monitored, primarily for surveillance and security purposes.

CCTV relies on strategic placement of cameras, and observation of the camera’s input on monitors somewhere. Because the cameras communicate with monitors and/or video recorders across private coaxial cable runs or wireless communication links, they gain the designation “closed-circuit” to indicate that access to their content is limited by design only to those able to see it.

Older CCTV systems used small, low-resolution black and white monitors with no interactive capabilities. Modern CCTV displays can be color, high-resolution displays and can include the ability to zoom in on an image or track something (or someone) among their features. Talk CCTV allows an overseer to speak to people within range of the camera’s associated speakers.

CCTV is commonly used for a variety of purposes, including:

  • Maintaining perimeter security in medium- to high-secure areas and installations.
  • Observing behavior of incarcerated inmates and potentially dangerous patients in medical facilities.
  • Traffic monitoring.
  • Overseeing locations that would be hazardous to a human, for example, highly radioactive or toxic industrial environments.
  • Building and grounds security.
  • Obtaining a visual record of activities in situations where it is necessary to maintain proper security or access controls (for example, in a diamond cutting or sorting operation; in banks, casinos, or airports).