กล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด หรือย่อว่า CCTV คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบสำหรับการใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานะการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัย

กล้องวงจรปิด

Showing 31–31 of 31 results

Showing 31–31 of 31 results